DRØMMEN OM UDDANNELSE 

 

Drømmen om uddannelse har altid været stor blandt de gadebørn, vi er kommet i kontakt med gennem vores socialt opsøgende arbejde i Kolkatas gader, slumområder og på byens andenstørste banegård, Sealdah Station. Her har vi lært, hvordan børnene brænder for at komme i skole, men vi har samtidig har vi desværre også lært, hvordan skolegang ofte ikke er en prioritet blandt børnenes forældre, der hellere ser dem hjælpe til i “hjemmet” med at forsørge familien.

 

Når hver dag, for mange familier i Kolkatas gader, er en kamp for at få mad på bordet, er det ikke svært at sætte sig ind i, at livet leves fra dag til dag, og en investering i fremtiden, som uddannelse er, kommer derfor i sidste række. Gadens Børn anskuer imidlertid uddannelse som det stærkeste redskab ud af fattigdom og til et liv væk fra gaden, og med børnenes drøm herom besluttede vi i juni 2014 at åbne en skole – vores allerførste projekt og allerførste ud af vores i dag tre skoler.

 

Denne skole hedder Aasha Skole Kidderpore og er den eneste i lokalsamfundet, der tilbyder gratis skolegang med alt, hvad det indebærer af bøger, skoleartikler, frokost, skoleuniform m.v. I dag, 5 1/2 år efter vi åbnede, går der 157 elever på vores skole i alderen 4-15 år fordelt på fire klassetrin.

 

Vores mål er at uddanne børnene til den verden, de lever i, gennem pædagogisk, tryg og omsorgsfuld læring, der favner børnenes forskellige situationer, niveauer og indlæringsbehov. På skemaet er hindi, bengali, engelsk, matematik, IT og almen viden, og undervisningen varetages af dygtige indiske lærere, som har været gennem små kurser om pædagogik, didaktik og leg-gennem-læring varetaget af en frivillig lærer fra Danmark med 10 års erfaring. Øverst på prioriteringslisten er, at børnene på vores skoler får succesoplevelser, hvorigennem de kan opbygge troen på deres egne evner og værd, som de som gadebørn så ofte bliver skadet på grundet den måde, hvorpå samfundet behandler dem som det laveste af det laveste. Derfor varmer det helt ind i hjertekuglen at se de store smil, børnene har på læben, når de kommer i skole om morgen, og som om muligt er endnu større, når de går hjem igen om eftermiddagen. 

 

En god relation og kontakt til børnenes forældre er utrolig vigtig for os, da det er gennem et tæt samarbejde med dem, at vi skaber en sund og mulighedsrig fremtid for børnene. Derfor søger vi at styrke familierne i deres helhed for at sikre barnets tarv og chance i livet, og vi glædes over forældrenes store opmærksomhed på og engagement i børnenes skolegang og trivsel.


This post is also available in: English, German