GADENS BØRNS PERSONDATASPOLITIK

Gadens Børn (GB) vil i det følgende informere dig om dine rettigheder som registreret medlem, donorer, samarbejdspartner eller ansat hos os samt om, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger.

Hos GB respekterer vi brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven. Vi overholder persondatalovens regler om behandling af personlige data, og opbevarer dermed dine personlige oplysninger under sikre og fortrolige forhold.

Grundlaget for vores behandling af dine personlige oplysninger, er at kunne gennemføre køb, services eller indgå en kontrakt i forbindelse med medlemskaber, donationer, ansættelse eller samarbejdsaftaler. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, donation, eller køb, men behandler dine afgivne personoplysninger i forbindelse med kontrakter eller køb.

 

 

MEDLEMMER

Hvilke oplysninger gemmer vi?

Når du opretter et medlemskab og dermed registrerer dig via vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din adresse og hvis du donerer penge til en indsamling, kan du også vælge at oplyse dit CPR/CVR-nummer med henblik på at opnå et skattefradrag.

 

Hvordan behandler og opbevarer vi dine oplysninger?

Helt konkret, opbevarer vi størstedelen af dine personlige oplysninger på computere samt sikrede mails med begrænset og kodeordsbeskyttet adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Oplysninger såsom navn, adresse og mailadresse videregives via sikker forbindelse til Betalingsservice. Hvis du ønsker, at gøre brug af dit skattefradrag, så videregives dine oplysninger til SKAT via en sikker forbindelse. Derudover videregives din mailadresse til Mailchimp for modtagelse af nyhedsbreve. Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

 

 

ANSATTE, FRIVILLIG OG JOGANSØGERE

Hvilke oplysninger gemmer vi?

Hvis du er ansat eller ansøger om en frivillig stilling hos GB behandles de oplysninger, som du har givet GB i forbindelse med din ansøgning. Det inkluderer: navn, mailadresser, adresser, CV, straffeattester, CPR nummer til anmodning om børneattest.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen beder GB kandidaterne om at sende en straffeattest samt deres CPR nummer til brug for anmodning af en børneattest. Vi anmoder om børneattest via en sikker forbindelse på politi.dk og efter samtykke fra dig.

GB bruger oplysningerne til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

 

Hvordan behandler og opbevarer vi dine oplysninger 

Dine oplysninger (navn, mailadresser, adresser, CV) opbevares på interne drev, mailbokse, som kun udvalgte personer har adgang til med password. Din straffeattest og børneattest opbevares på et sikret eksternt drev.

GB kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Gadens Børn behandler om dig.
  • Det er din ret at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Gadens Børn har registreret om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Gadens Børn har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Gadens Børn alle oplysninger, som Gadens Børn ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage. Det betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Gadens Børn efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Du kan ved skriftlig anmodning til Gadens Børn enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle Gadens Børns-medlemsnummer.

 

KONTAKT

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som GB behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at GB sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til info@gadensboern.org.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til GB’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Gadens Børn

℅ NTG, Hammerholmen 47

2650 Hvidovre

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Gadens Børns hjemmeside.


This post is also available in: English