De 17 verdensmål – har din virksomhed et højere formål?

 

Artikel af Camilla Kornerup, Global impact

Hvorfor har du en virksomhed? Hvad er formålet med din virksomhed? Og, hvordan ville verden se ud, hvis din virksomhed ikke var her? Særligt det sidste spørgsmål åbner op for en spændende diskussion om virksomheders rolle i vores verden, og deres muligheder for at præge den i en positiv og konstruktiv retning.

Som virksomhed skal man naturligvis tjene penge og holde en sort bundlinje for at eksistere nu og i fremtiden, men det er blot ét af flere formål, en forretning bør arbejde med. Som verden ser ud i dag, får virksomheder mere og mere ansvar for at løse vores globale udfordringer med klima, miljø og samfund, da regeringer og civilsamfund ikke kan klare opgaven alene. Kloge og visionære virksomheder ser forretningsmuligheder i klodens udfordringer, og bruger deres virksomhed til både at tjene penge og løse problemstillinger med. Nogle udvikler f.eks. produkter eller løsninger, der sikrer en bæredygtig fremtid for kloden og dens beboere og tjener deres penge på at gøre noget godt for verden. Andre anvender deres virksomheds know how og ekspertise til at hjælpe mere tilbagestående samfund eller mennesker fremad. Begge fremgangsmåder har gentagne gange vist sig at øge virksomheders brandingværdi og dermed styrke forretningen.

Der er således god forretning og sund fornuft i at arbejde med to bundlinjer; én der tilgodesér virksomheden og en anden der tilgodesér verden.

 

De 17 Verdensmål som rammeværktøj

I arbejdet med de bundlinjer kan man som virksomhed med fordel anvende et rammeværktøj, der guider én på rette vej og sætter struktur på arbejdet. Et sådan værktøj kunne være verdensmålskompasset som tager udgangspunkt i De 17 Verdensmål. Virksomheder i alle størrelser kan arbejde strategisk med verdensmålene. Verdensmålskompasset sætter arbejdet i gang ved at identificere den enkelte virksomheds potentialer, og giver praktiske guidelines til hvordan man kan gribe arbejdet med verdensmålene an.

Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FNs generalforsamling af samtlige verdens lande, og er hele klodens fælles dagsorden. De 17 verdensmål med 169 tilhørende delmål handler alle om at løse verdens største udfordringer. Målene drejer sig om bekæmpelse af sult og store sociale uligheder og om at sikre alle mennesker anstændige liv med adgang til uddannelse, sundhedstilbud og arbejde samt bevaring af natur og miljø. Verdensmålene sigter både globalt og lokalt, og har deadline i 2030. Projektet er ambitiøst og livsnødvendigt. Kigger vi i krystalkuglen, har vi nemlig kun ganske få år til at rette op på vores verdens nuværende klimakriser og livstruende forhold for mennesker og natur. Vi er den første generation, der er direkte påvirket af klodens kritiske tilstand. Samtidig er vi den sidste generation, til at gøre noget ved det, hvis vi vil bevare planeten og give den videre til dem, der kommer efter os.

Der er derfor en grund til at vi har udarbejdet verdensmålene. I 2030 vil halvdelen af klodens befolkning have stærkt begrænset adgang til rent drikkevand, hvis vi fortsætter med business as usual. Allerede nu er problemet omfattende, f.eks. i Sydafrika, som vi senest har hørt om. Udover vandmangel er fødevaremangel en stor udfordring i mange udviklingslande og hver fjerde afrikaner går fortsat sulten i seng. Vi har vedtaget verdensmålene for at løse problemerne, og virksomheder spiller en helt central rolle i den forbindelse. Internationale rapporter anslår, at verdensmålene skaber forretnings­muligheder for mindst 12 billioner dollar årligt. Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger er skyhøj, og det er allerede gået op for mange, at man både kan drive forretning og bidrage til en bedre verden.

 

Business as unusual

Mange virksomheder er godt i gang med at udvikle nye bæredygtige løsninger som relaterer til verdensmålene. Løsningerne er inden for f.eks. energi, vand, fødevarer og landbrug, cirkulær økonomi og bæredygtige byer, og nogle af dem inddrager flere af verdensmålene på én gang.

Et område der er i rivende udvikling er innovation indenfor fødevareindustrien, som både bekæmper sult og løser klimaproblemer. Når klodens befolkningstal formodentlig runder ni milliarder i 2050, skal den globale fødevareproduktion mere end fordobles for at mætte alle. Samtidig oplever vi en masseudryddelse af arter, der foregår i en uoverskuelig hast. En stor del af tabet af biodiversitet er direkte koblet til den måde, vi producerer vores mad på. Unikke regnskovsområder i Sydamerika ryddes til fordel for sojamarker, der bruges til dyrefoder, samtidig er junglen i Indonesien og Malaysia presset af produktionen af palmeolie. Derfor knokler forskere, iværksættere og virksomheder på at finde løsninger, der både kommer miljø og den voksende befolknings krav til fødevarer til gode. Flere virksomheder er f.eks. begyndt at udvikle fødevarer af insekter. Insekter giver muligheder som alternativ til kød. Fordelene er mange. Insekter kræver langt mindre plads og vand sammenlignet med produktion af kød fra okse, svin og kyllinger, CO2-udledningen under produktionen er minimal, og de ernæringsmæssige egenskaber giver dem karakter af superfood. Udover det høje proteinindhold er insekter generelt fedtfattige og indeholder mere magnesium end oksekød, mere kalcium end mælk og mere jern end spinat, og så styrker de immunforsvaret.

Alle 17 verdensmål rummer en lang række forretningsmuligheder og man behøver ikke at være iværksætter eller produktionsvirksomhed, for at gribe verdensmålene. Det afgørende for den enkelte virksomhed er at definere formålet med deres forretning.

Hvis du oplever at formålet rækker udover blot at tjene penge og at du gerne vil gøre en forskel i verden med din forretning, så har du et stort potentiale for at arbejde med to bundlinjer og inddrage verdensmålene.

Global impact rådgiver virksomheder om arbejdet med samfundsansvar og de 17 verdensmål og hjælper virksomheder i gang eller videre på rejsen. Vi har et kommercielt fokus og øje for hvordan arbejdet med bæredygtighed kan styrke hver enkelt forretning.

Læs mere om de 17 verdensmål her:

http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene

https://www.verdensmaalene.dk/

 

Leave your thought