DET ANSLÅS, AT DER ER 314.700 GADEBØRN I KOLKATA


HVAD ER ET GADEBARN?

Gadebørn har det til fælles, at de opholder sig på gaden eller for eksempel på en banegård det meste af tiden. Den indiske ambassade estimerer, at der er omkring 314,700 gadebørn i Kolkata. Ud af dem estimeres det, at 50% arbejder som blandt andet skrald-samlere, skopudsere og gadehandlere.

Gadebørnene arbejder mellem 10-13 timer om dagen, og er udsat for høje sundhedsrisici grundet uhygiejniske arbejds- og levevilkår. Retten til at være barn og til at lege er stort set ikke-eksisterende for gadebørn, fordi de ikke har adgang til fritidsaktiviteter, og for dem er hver dag en kamp mod fattigdom og sult.

Nogle af gadebørnene har en familie, men der er også en stor del af børnene, der ikke har nogle voksne til at tage sig af dem. Disse børn er ofte stukket af hjemmefra grundet vold eller seksuelt misbrug. Nogle har mistet deres forældre i krig andre er blevet væk på markedet eller på banegården.


HVORFOR BLIVER BØRN GADEBØRN?

Der kan være mange grunde til, at børn ender på gaden, men nogle eksempler lyder:

  • Væbnede konflikter og krig, hvor børn mister deres forældre
  • Fattigdom, der tvinger familien til at sende børnene på gaden for at arbejde og bo
  • Naturkatastrofer, hvor børn bliver væk fra deres familie
  • Vold eller seksuelt misbrug i hjemmet, der driver børnene til at løbe hjemmefra
  • Dødelige sygdomme der efterlader børnene forældreløse


HVORFOR MISBRUGER GADEBØRN LIM OG HVILKE SKADER GIVER DET?

Brug af stoffer og andre billigere midler såsom lim er vidt udbredt blandt gadebørn verden over, men ligesom der er usikkerhed med hensyn til antallet af gadebørn, er der heller ikke  præcise tal på, hvor mange gadebørn der misbruger lim.

Et skøn lyder dog på, at cirka 70% af gadebørn sniffer lim for at undertrykke sulten i maven og flygte fra deres virkelighed. Det giver dem også mod til at stjæle og levere seksuelle ydelser. Limen skader børnenes lever, lunger og hjerne og afhængigheden af stofferne påvirker deres personlighed, og mange bliver mere aggressive.

De mest typiske skader, som gadebørnene får af misbruget, er:

  • Tab af korttidshukommelsen
  • Tab af hørelsen
  • Krampe i ben og arme
  • Hjerneskader
  • Beskadigelse af knoglemarven


HVORDAN BLIVER GADEBØRN BEHANDLET?

Gadebørnene kæmper for at overleve. De arbejder, tigger og i visse tilfælde, stjæler de for at få mad i maven. Derfor er de ofte upopulære, og for eksempel butiksejere jager dem væk fra gaden, hvis de forstyrrer deres kunder.

Gadebørnene får ofte øgenavne, der tyder på, at befolkningen ikke kan lide dem. I Rwanda bliver de for eksempel kaldt ”saligoman,” der betyder møgunger. I Rio de Janeiro bliver de kaldt ”pivetes,” der betyder små kriminelle, og i Honduras bliver de kaldt ”resistoleros”, der betyder limsniffere og i Kolkata er der “pataakhor”, der betyder stofmisbrugere. Dette er med til at opretholde det negative syn på gadebørn og ekskluderer dem for samfundet.

Børn, der lever på gaden, har ikke nogen til at passe på dem, og det gør dem til nemme ofre for kidnapning, vold eller seksuelle overgreb.


HVAD MED GADEBØRNENES RETTIGHEDER?

Børn, der lever på gaden er sjældent sikret eller klar over deres rettigheder. De har ikke nogen til at tage sig af dem og give dem kærlighed og støtte. Der er heller ikke nogen, der sørger for, at de kommer til lægen, i skole eller får noget at spise. Derfor ender mange børn i kriminalitet og får problemer med politiet eller andre børn og voksne, der lever på gaden. Hvis børnene ender i fængsel, bliver de ofte behandlet som voksne, hvilket strider imod Børnekonventionen. Børnekonventionen er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for alle børn, imens de vokser op. FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989, og mere end 190 lande har skrevet under på, at de vil følge konventionens artikler. Herunder kan du læse Børnekonventionen.


This post is also available in: English, German