Bigum Consult

Description

Bigum Consult er en enkeltmandsvirksomhed, drevet og ledet af Marianne Bigum, startet i januar 2013.  Siden da har jeg hjulpet mine kunder med at rejse over 100 mio.kr. fra danske fonde. Mit formål med virksomheden er at virke som sparringspartner og katalysator for projekter, der bygger bro mellem foreninger, organisationer, uddannelsesinstitutioner, universiteter m.m. Projekter, der skaber forandring, bedre trivsel, mere glæde og mere sundhed.

En af mine missioner i livet er at hjælpe personer med store hjerter med at skaffe penge til gode projekter. I Gadens Børn er hjerterne kæmpestore. Pia og hendes mange støtter knokler med at udvikle initiativer, der hjælper flere og flere indiske gadebørn hver dag, og så er der naturligvis også brug for flere penge. Penge til både at starte nye initiativer og til at holde igangværende kørende. For det giver så meget mening at hjælpe børnene på og omkring stationen i Kolkata, der har så svære livsvilkår.

Jeg bruger mine erfaringer fra fondsverdenen, fra universitsverdenen, fra business og elsker at arbejde for en sag, som jeg også selv har hjertet med i. Læs mere: http://bigumconsult.dk/


Bigum Consult is a single person company run and owned by Marianne Bigum. Established in January 2013.  Since then I have helped my customers fundraise more than 100 mio. kr. from Danish foundations and scholarships. My goal for the company is to act as a sparring partner and catalyst for projects that builds a bridge between organisations, educational institutions, universities etc. Projects, that create change, more joy and more health.

One of my missions in life is to help people, who have their heart at the right place, raising money for good projects. Within Gadens Børn, the hearts are indeed at the right place. Pia and her many supporters are working very hard to develop initiatives which help the kids in India every day and, naturally, there is a need for money to realize this. Money to both start new initiatives and sustain the ones that are already running. It makes so much sense to help the kids on and around the station of Kolkata, whose living conditions are very rough.

I use my experiences from fundraising, the university, and business and I love to work for a case, where I also can put my whole heart into it. Read more: http://bigumconsult.dk/