C & J Revision ApS

Description

C&J Revision er et registreret revisionsfirma, der søger at bevare den tætte kontakt til vore kunder. Vi prøver at gøre det, at bruge sin revisor, til en positiv oplevelse, hvor man får sin rådgivning i et uformelt miljø.

C&J Revision hjælper Gadens Børn med regnskab og procedurer i forbindelse med administration og til events.

Læs mere om C&J Revision: http://www.cjrevision.dk/

 


C&J Revision is a registered accounting firm that seeks to keep the close personal contact with our customers. We try to make accounting a positiv experience, where you receive counselling in an unformal environment.

C&J Revision helps Gadens Børn with accounting procedure in connection to administration and events.

Read more at: http://www.cjrevision.dk/