Cathrine Rostrup Hribar

Description

Jeg er 27 år og uddannet folkeskolelærer. På nuværende tidspunkt er jeg i gang med en kandidat i Læring- og forandringsprocesser på Aalborg Universitet. Som et led i min kandidat, skal jeg et semester i praksisforløb hos Gadens Børn. Det er helt bevidst, jeg har valgt en lille NGO, da jeg mener, de gør et stort stykke arbejde og har brug for endnu flere hænder og hoveder, der kan hjælpe dem, der har allermest brug for det. Derudover får jeg også større frihed til at udvikle mine kompetencer indenfor læring og forandringsprocesser og skabe min egen vej inden for Gadens Børns frie rammer.

Jeg har i mange år lavet frivilligt arbejde. Jeg har rejst i Afrika og været lærer i en landsby på Zanzibar, men på trods af usle forhold og fattigdom udstråler børn altid en livsglæde, som er værd at kæmpe for. Dette er en af grundene til, at jeg valgte Gadens Børn.
Gadebørnene har hårdt brug for nogen, der kan hjælpe dem med at bryde den sociale arv, med at få en uddannelse og med at skabe et håb om en bedre fremtid. Hvis jeg kan bidrage med det gennem min uddannelse, giver det hele lige pludselig meget mere mening.


I am a 27 year old educated teacher. At present I am doing my Masters in Learning an Innovated Change at Aalborg university in Copenhagen. As a part of my Masters I am doing an internship with Gadens Boern. It is a conscious choice that I have chosen to intern in a small NGO, as I believe that they are doing a great job and need more hands and heads to help those most in need. Moreover, I will have more freedom to develop my competencies within learning and innovative change and create my own way within the freedom that Gadens Boern offers.

I have engaged in volunteer work for many years. I have travelled in Afrika and been a teacher in a village in Zanzibar but despite the horrible conditions and poverty the children always have an admirable joy of life, which is worth fighting for. That is one of the reasons why I have chosen Gadens Boern as my internship place.

Street Children desperately need someone who can help them break their social heritage by offering them free eduction and help them create a hope of a brighter future. It all makes so much more sense, if I am able to contribute through my education.