Deloitte

Description

Deloitte Danmark er medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Vi er Danmarks og verdens største revisions- og rådgivningshus. Vi skræddersyr løsninger på tværs af fagområder lokalt og globalt. Læs mere: https://www2.deloitte.com/dk/da/legal/about-deloitte-dk.html

Deloitte støtter op om Gadens Børn ved at udarbejde årsregnskaber, hvilket de har gjort siden 2014.

 


Deloitte Denmark is a member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). We are the biggest revision and consulting house in Denmark. We create tailormade solutions across sectors locally and globally. Read more:  https://www2.deloitte.com/dk/da/legal/about-deloitte-dk.html

Deloitte supports Gadens Børn by doing their yearly accounts, which they have been doing since 2014.