Gin Isabel

Description

Jeg hedder Gin er 43 år og brugt hele mit voksenliv i restaurationsbranchen. Jeg er en ildsjæl der bliver draget af udfordringer og motiveret af at kunne være med til gøre en forskel for andre. Mit møde med Gadens børn satte en masser tanker i gang om at vi i den vestlige verden har alt, vand i hanen, mad i køleskab, skolesystemer og læger, steder vi kan henvende os til når vi har brug for hjælp men vi glemmer at værdsætte og vise ydmyghed for den verden vi er født i. Gadens børn i Kolkata er født i en verden hvor de er overladt til sig selv hvor hverdagen er en kamp om overlevelse. For mig giver det mening at give til dem der ikke har, give omsorg og kærlighed. At gribe nuet, ændre positivt på børnenes livsvilkår og give dem en fremtid med muligheder og tryghed i en ustabil verden. Gøre en forskel!  

Med mine mange år fra restaurationsbranchen kan jeg byde ind med arrangementer, koordinering og afvikling af små og store arrangementer. Byde ind med ideer og events til hvordan vi kan få støre fokus på Gadens børn.


My name is Gin and I am 43 years old. I have spent almost all my adult life working in the restaurant sector. I am a passionate person that is drawn to challenges and motivated by being able to make a difference for others. My meeting with Gadens Børn sparked a long line of thoughts about how we in the Western world have everything from running water in our houses, food in our fridges, school systems and doctors as well as a place to turn to when we need help. But we forget to appreciate it and show humility and gratitude for the world that we are born into. Street children in Kolkata are born into a world where they are left to fend for themselves and where every day is a struggle for survival. It makes sense to me to offer security, care and love to those who do not have it. To live in the moment, change the children’s living conditions and to give them a future with opportunities and safety in an unstable world. To make a difference!

With my many years in the restaurant business I can support Gadens Børn with my experience within coordination and management of events. I can help with ideas and events that can help increase focus on Gadens Børn and their work.