Kier Communication

Description

Kier Communication er et PR-, formidlings- og arrangements bureau med fokus på ordstyrer, foredragsholdere, Influencers, værter, podcasts, underholdning og events. Kier Communication er sparringspartner og Agent, som medvirker til at realisere ideer og projekter. Kier Communication repræsenterer ordstyrer, foredragsholdere, influencers og værter indenfor politiske emner, kultur, teknologi, samfundsdebat, mode, livsstil, rejser, bolig, mad, sundhed, skønhed, musik m.m., og arbejder på at højne og eksponere deres profiler på de helt rette aktuelle platforme. Kier Communication arbejder på at finde kompetente samarbejdspartnere, der er troværdige og givtige for alle parter.

Når jeg som person og med mit firma Kier Communication indgår samarbejdet med Gadens Børn, hænger det sammen med to faktorer: for det første vil vi gerne gøre en forskel, være medvirkende til at sprede budskabet og samle midler ind til gadebørn i Kolkata, så de kan få et værdigt liv. For det andet har jeg fulgt Pias arbejde lige fra første færd og er fuld af beundring for hende og hendes team af frivillige, og hvad de har opnået på relativt få år! Det er helt utroligt og så prisværdigt. Det viser, at det betyder noget at stå sammen og yde en indsats. Så kan man gøre verden til et bedre sted at være. Og det vil jeg efter bedste evne gerne være medvirkende til. Læs mere på: https://kiercom.dk

Kier Communication støtter op om Gadens Børn ved at udbyde foredrag med Gadens Børn. Du kan booke et spændende foredrag med Stifter Pia Lindell Qwist her: BOOK FOREDRAG


Se flere produkter i Gadens Børns Webshop

 


Kier Communication is a PR, communication and event company with a focus on mediators, lecturers, hosts, influencers, podcasts, entertainment and events. Kier Communication is a sparring paring and an Agent that help make new ideas and projects become a reality. Kier Communication represents mediators, lecturers, influencers and hosts within the areas of politics, culture, technology, society, fashion, lifestyle, travel, housing, gastronomy, health, beauty, music and much more. We continuously work to improve and promote their profiles within the right fora. Kier Communication works to find competent partnerships that are credible and valuable to all parties.

When I as a private person and in the capacity of my company Kier Communication have entered into a partnership with Gadens Børn it is because of two things: first of all I want to help make a difference,  be part of promoting the cause and collecting funds for street children in Kolkata, so they can have a worthy life. Second of all I have followed Pias work from the beginning and I am full of admiration for her and her team of volunteers and what they have managed to achieve within relatively few years. It is absolutely incredible. It shows that by sticking together and making an effort you can make the world a better place, and that is something I want to be a part of.

Read more at: https://kiercom.dk