Lykke Dyrlund Sørensen

Description

Afdelingsleder for specialområdet på Gildbroskolen samt projektleder på Gadens Børns skoler i Indien, hvor hun står for undervisningens indhold og pædagogisk læring.


Department manager in the special area at Gildbroskolen as well as project manager for the schools in Gadens Børn in India, where she is responsible for the content of the teaching and the teaching form.