Mads Hyltoft Rønnov-Jessen

Description

Efter en lang karriere som først officer i Forsvaret og derefter som leder på højt niveau i bryggeri­, olie­ og mediebranchen ønsker jeg mig i min pensionisttilværelse at beskæftige mig med frivilligt arbejde til gavn for mennesker, som har haft mindre held med tilværelsen end jeg og min familie. Derudover ønsker jeg at denne indsats skal lægges i en organisation, som ikke har opbygget et stort bureaukrati, og hvor midler og indsats derfor virkelig kommer de nødstedte til gode.


After a long career as an officer in the military and as a high level executive manager in the construction, oil and media business, I wish to spend my pension doing volunteer work that helps people who have had less luck in life than me and my family. Furthermore, I wish to volunteer in an organisation, which is not built upon a large bureaucracy and where the funds are spend directly on those in need.