NTG, Nordic Transport Group

Description

NTG Nordic A/S er et succesfuldt transportfirma, som startede op fra bunden i 2011. Via primært organisk vækst, og opkøb af Itella Logistics i 2015 er selskabet et af de hurtigst voksende logistikselskaber i Norden. NTG Nordic A/S har mange afgange hver uge til og fra Norden og med en flåde på mere end 450 P-trailer, box- og Mega-trailere, kan vi dække de flestes transportbehov. Vi er kendt for at overholde aftalte tidsleveringer, som er et af vore specielle produkter. Læs mere: http://ntgnordic.dk/

NTG støtter op om Gadens Børn ved at donere kontorplads, hvilket de har gjort siden 2014. Vi er meget taknemmelige for at have adresse hos NTG A/S.
De sørger for at alt det praktiske og logistiske fungere omkring os, så vi kan koncentrere os om at give den bedst mulige støtte til børnene i Kolkata.


NTG Nordic A/S is a successful transport company, which was built from the ground in 2011. Primarily due to organic growth and the purchase of Itella Logistics in 2015 the company is one of the fastest growing logistical companies in the North. NTG Nordic A/S has many departures every week to and from the North and with a fleet of more than 450 P-trailer, box and mega trailers we can cover most transport needs. We are known for keeping the delivery deadlines as part of our special products. Read more: http://ntgnordic.dk/?lang=en

NTG supports Gadens Børn via a CSR agreement where they sponsor our office space, which they have done since 2014. We are very grateful to NTG A/S for letting us use their office space. They take care of all the practical and logistical issues around us, so that we can concentrate on providing the best possible support to the children in India.